Επισκέπτες

Έχουμε 6 επισκέπτες σε σύνδεση

Συνολικός αριθμός επισκεπτών

Πρόοδος - Παραδοτέα του έργου

print PDF

Όλα Κλειστά | Όλα Ανοιχτά

- Μελέτη περίπτωσης αντιμετώπισης της υδατοδιάβρωσης
- Έκθεση αξιολόγησης των δράσεων ενημέρωσης, κοινητοποίησης και εμπλοκής των τοπικών φορέων.
- Εκπαιδευτικό υλικό ανάπτυξης δεξιοτήτων
- Έκθεση αξιολόγησης των εκδηλώσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων
- Άρθρα και παρουσιάσεις σε συνέδρια ημερίδας και συναντήσεις
Όλα Κλειστά | Όλα Ανοιχτά